Терминът уеб персонализация стана изключително популярен с развитието на новите технологии и дигитализацията на бизнес моделите като цяло. В същността си уеб персонализацията стига своя връх във функционалностите на системите за автоматизиран маркетинг.

Под уеб персонализация следва да се разбира динамичното създаване на персонализирано и релевантно съдържание, генерирано за съществуващи и нови клиенти, на база тяхното поведение в дигитална среда.

Уеб персонализация означава да разбираш и отговаряш на интереса и нуждата на твоите клиенти, да ги ангажираш с персонализирано съдържание на твоя уеб сайт, да им изпращаш персонализирани съобщения и послания, отговарящи на техния профил.

Този вид комуникация се осъществява в повечето случай на корпоративния уеб сайт, което дава възможност да се анализира информация за това: кои са твоите посетители на сайта; дали те са анонимни или съществуващи лоялни клиенти. Идентифицирането на данни като; геолокация; фирмени данни; час на посещение; браузване на конкретни категории и страници с конкретно съдържание и времето прекарано на тях могат да ти помогнат да изградиш конкретна стратегия за персонализирана комуникация с този специфичен сегмент или конкретен потребител.

В зависимост от комплексността на някои уеб сайтове и специфичния трафик към тях, някои маркетолози смятат, че подобен вид проактивна персонализирана комуникация изисква огромен оперативен ресурс и време, и че този тип маркетингова стратегия е присъща само и единствено за големи компании със солидни бюджети. Но това не е така. Персонализацията може да бъде много лесно организиран процес за всички маркетолози, стига те да използват правилните инструменти и системи, които ще им помогнат да подобрят ефективността на уеб сайтовете си. В повечето случаи, независимо от ограничението на оперативния ресурс, уеб персонализацията се оказва с много по-голяма възвращаемост на инвестицията спрямо други традиционни маркетингови програми.

Уеб персонализацията като маркетингова стратегия ангажира проактивно новия дигитален клиент. Паралелно с това тя помага на маркетолозите да изградят лично преживяване на клиента с бранда, което пък от своя страна води до по-голяма ангажираност, увеличава броя на лоялните клиенти и подобрява процента на преобразуване на потенциални в реални клиенти.

В днешната силно конкурента дигитална среда е изключително важно и дори повече от необходимо да привлечеш вниманието към услугите и продуктите си по най-отличителния начин и то преди всички останали.

Всеки ден уеб страниците ви генерират трафик, независимо дали е органичен или платен. Това е уникална възможност да ангажираш посетителите си и дори да автоматизираш този процес на персонализация.

Повечето бизнеси имат различна таргет аудитория и тя очаква да бъде контактната по специфичен и индивидуален начин с разбирането кои са те, защо са на твоя уеб сайт, какво желаят да прочетат, да видят или да разберат.

Ако някога ти се е налагало да работиш върху проект за редизайн на уеб сайт или за изграждането на нов такъв, със сигурност си се изправял пред дилемата, какво съдържание и послание да избереш, така че то да достигне до всеки посетител и да му въздейства.

Чрез използването на инструменти за автоматизиран маркетинг тази уеб персонализация може да бъде автоматизирана и това да ти помогне да избегнеш или да решиш този проблем. Платформите за автоматизиран маркетинг предлагат функционалности, които ще ти помогнат дори да тестваш динамично, в реално време различно съдържание и едва на база резултатите от него да вземеш решение кое най-добре ще работи за твоите клиенти.

Ако не персонализираш съдържанието на твоя уеб сайт посетителите му никога няма да видят най-добрата ти оферта и едва ли ще си отделят времето да я намерят. Рискът от това преките ти конкуренти да привлекат вниманието на твоите потенциални клиенти е много голям. Това се оказва реален проблем на база последните анализи на дигиталните пазари. Понеже източниците за растящия процент на тази тенденция идват от различните индустрии и повечето клонят средно над 75% ще дам като пример изследване на GE Capital Retail Bank, според което над 80% от клиентите вземат решение за закупуване след обстойно търсене в Интернет. Изводът от възходящото покачване на процентите на тази тенденция е повече от ясен – само персонализираното послание или оферта има шанс да спечели в силно конкурентна дигитална среда.

Използвайки платформи за автоматизиран маркетинг като SALESmanago можеш да създадеш, тестваш и управляваш стратегии за уеб персонализация в реално време. Можеш да покажеш на посетителите на уеб сайта си това, което те искат да видят и във времето, в което желаят да го видят.

Твоята уеб персонализация започва със създаването на маркетингова стратегия, която адресира и подпомага осъществяването както на корпоративните цели на компанията, така и на постигането на конкретните маркетингови цели като:

  • Разпознаваемост на бранда
  • Идентифициране на посетителите на уеб сайта
  • Преобразуване на посетителите на уеб сайта в доволни клиенти
  • Обгрижване и ангажиране на потенциални клиенти
  • Допълнителни продажби на вече съществуващи клиенти
  • Оптимизация на маркетинговите кампании
  • Увеличаването на оборота
  • Намаляване на цената на придобиване на нов клиент