Lead Management

Какво е Lead Management

By |2017-01-16T11:50:28+02:00 17-2-2015|Lead Management|

Lead Management е новата модерна дума в корпоративния маркетинг. Днес нещата изглеждат така, че всеки може да ви го предложи като услуга. Като започнем от маркетинговите агенции, минем през техническите консултанти и фирми предлагащи телемаркетинг услуги и стигнем до технологичните компании, които смело твърдят, че ще ви помогнат да внедрите успешна програма за Lead [...]

Как да оптимизирате вашия Лийд Мениджмънт Процес чрез интегриране на отделите Маркетинг и Продажби

By |2016-12-27T09:36:47+02:00 10-2-2013|Lead Management|

Днес маркетолозите са подложени на огромен и нарастващ стрес да демонстрират пряката връзка между използваните маркетингови програми и въздействието им върху придобиването на нови клиенти и увеличаването на приходите от продажбите.

За кого е предназначен Лийд Мениджмънтът

By |2016-09-06T07:56:40+02:00 10-1-2013|Lead Management|

По принцип Лийд Мениджмънт е интересен за всяка една компания, независимо от нейния размер. Изборът за внедряването на този процес в бизнес стратегията на компанията се определя най-вече от броят на запитванията и генерираните лийдове на месец. Ако например фирмата ви генерира посредством различни маркетингови канали повече от 10 000 запитвания на месец, внедряването на [...]

Какви са характеристиките на идеалния лийд

By |2016-12-27T09:36:48+02:00 1-1-2013|Lead Management|

Кое прави един лийд добър? Едно от големите предизвикателства днес за B2B маркетолозите е да отсеят и предадат на търговците в точното време само добрите и качествени лийдове. Без ефективен Lead Management процес търговският екип най-често се занимава с некласифицирани лийдове, които са проявили просто любопитство. Добрият лийд има следните характеристики: Това е потенциален клиент [...]

Какво е обгрижване на клиенти – Lead Nurturing

By |2016-09-06T10:18:20+02:00 1-1-2013|Lead Management|

Дефиницията на този процес е трудно да бъде изказана кратко. При всички случаи това се оказа най-важният елемент в комплексните продажби. Много често в интернет пространството могат да се намерят дефиниции и описание на този процес на обгрижване на бъдещите клиенти като изпращане на информационни бюлетини на определен период, редовно прозвъняване на проявилите интерес, за [...]

Добрите практики в Lead Generation

By |2016-09-06T13:13:39+02:00 16-12-2012|Lead Management|

Какво е Lead Generation? Това е онзи проактивен процес, в който вие правите всичко възможно да очаровате и ангажирате потенциалните си клиенти. Точно тези от тях, които на първо място отговарят на критерия ви за идеален клиент. Следващата предпоставака е желанието им за допълнителна информация относно решаването на тяхен приоритетен бизнес проблем с помощта на [...]

Go to Top