Ако темата за избор на CRM (customer relationship management) е вече на дневен ред в компанията ви, горещо ви препоръчвам да си отделите време, за да разберете всички предимства от внедряването на подобна бизнес система, преди да започнете процеса на селекция.

CRM е повече от бизнес софтуер или съвкупност от процеси събрани в една платформа. Тя е комуникационната бизнес култура на една компания, която се фокусира върху спечелването на нови и задържането на подходящите клиенти. Добрият CRM е динамично променяща се среда, която трябва да служи като мощен инструмент за анализ, проследяване и администриране на начините, по който вашите клиенти предпочитат да купуват предлаганите от вас продукти, услуги и решения.

Правилната интеграция в CRM системата на процесите и функциите на маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите ще улесни всеки служител в компанията да работи като част от един екип и да обменя ключова информация за фирмата ви.

CRM системата трябва да повишава ефективността на процесите чрез автоматизацията им и да ограничава възможността за човешка грешка. Тя трябва да управлява растежа на вашата организация като предоставя възможности за интеграция с други ключови бизнес системи.

Добрият CRM трябва да служи като личен асистент в търговския процес, който ви помага да се фокусирате върху най-добре класифицираните проспекти и да подобрява комуникацията с ключовите хора вземащи решение за закупуване.

Колкото повече знаете за вашите клиенти и техните покупателните навици, толкова по-добре ще сте подготвени, когато те са готови да купуват.

Удовлетворението на клиентите е решаващ фактор за успех за всяка фирма. Правилно избраната и имплементирана CRM система ще позволи на вашия екип да бъде проактивен в обслужване на клиентите, което от своя страна ще отвори врати за генериране на допълнителни приходи от лоялни клиенти.

Изборът на CRM решение задължително трябва да включва следните функционалности:

  • Автоматизация на маркетинга
  • Автоматизация на продажбите
  • Автоматизация на обслужването на клиентите
  • Възможност за интеграция с други бизнес системи
  • Рипорти и анализи в реално време
  • Управление на контакти и кампании
  • Леснo напасване на CRM системата на вашия бизнес процес
  • Гъвкаво лицензиране