Принципите на Бизнеса продължават да бъдат константа за разлика от света, в който живеем. Ежедневно сме свидетели на скоростно променящата се комуникационна среда. Най-важното, което може да бъде отчетено като нов етап от комуникацията в B2B сегмента е, че бъдещите и настоящите клиенти се доверяват на конкретни авторитети, а не вече на институции.

За приблизително 20 години от развитието си CRM (Customer Relationship Management) индустрията така и не успя да подобри отношението към клиента от гледна точка на неговите нужди и да го приобщи към визията на компанията.

За да се случи всичко това всяка една компания трябва да знае интереса и нуждите на всеки един нов или съществуващ вече клиент. Определено този пропуск и вакуум в компаниите логично беше запълнен с новите комуникационни канали като Facebook, Twitter и LinkedIn, където хората споделят без цензора своя опит за компании, продукти, услуги и решения.

Много клиенти препочит да комуникират с желания от тях бранд точно по този начин, независимо от това, че организациите мислят и препочитат нещо друго. Това наложи Бизнесът краткосрочно да променя своите структурни модели, процеси и  принадлежащите им търговски и маркетингови стратегии, с идеята да интегрира съществуващите с новите комуникационни канали.

С други думи Social CRM (SCRM) слуша, мери, разбира, очарова, ангажира и управлява съвкупността от взаимодействията на настоящите и бъдещите ви клиентите като обратна връзка за това, какво те искат и имат да споделят за компанията, продуктите, услугите и решенията ви.

Готови ли сте за Social CRM?