Намирането на на нови потенциални клиенти – лийдове и особено такива, които все още не са открили предимствата на компанията, продуктите, услугите и решенията ви е повече от трудна и отговорна работа. Изграждането на отдел, който да изпълнява и управлява този важен и деликатен процес е още по-комплексна задача. Успешният екип, който ще бъде ангажиран с генериране на лийдове трябва да се стреми да държи фокуса на търговците върху затварянето на сделките. Основните цели на този ключов етап от процеса на продажби са намирането и доставянето на голямо количество от качествени лийдове към търговците. Често срещан проблем е един такъв екип да генерира много на брой нискокачествени лийдове без реален потенциал за сделки.

В крайна сметка това пропилява времето на търговците, които са ангажирани със затварянето на сделките, принуждава компанията да спре инвестицията в тази активност поради липса на обороти и пречи на целия търговски процес.

Въпросът е как вашата компания управлява процеса на Lead Generation и мотивира екипа отговорен за това да генерира голямо количество качествени лийдове?

Каква е същността на добрата класификация на лийдовете?

Кои са лийдове с потенциал?

Как да мотивирате екипа отговорен за това?